College van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters (afgekort CvK) is het financiële hart van de kerk. Wat de werkgroep precies doet, wie er zitting in heeft enzovoort, wordt door middel van onderstaande vragen toegelicht.

Wat is de functie van het CvK?

Wie zijn de leden van het CvK?

Wat zijn de werkzaamheden van het CvK?

Wat is het bankrekeningnummer van de Protestantse Gemeente Oldehove-Niehove?

Wanneer legt het CvK verantwoording af aan de gemeente?

Hoe werkt het precies met collectebonnen?

Wanneer komen de leden van het CvK/of ondersteunende vrijwilligers bij u langs?

Wat houdt de Dankdagcollecte in? 

Wat houdt de Actie Kerkbalans in?

Wat houdt de Actie Kerkbalans in?
De Actie Kerkbalans is de belangrijkste bron van inkomsten van onze Protestantse gemeente. De Actie Kerkbalans vindt ieder jaar plaats eind januari/begin februari. Alle 21-jarige gemeenteleden worden benaderd voor een financiële bijdrage.
Is betaling aan de Actie Kerkbalans fiscaal aantrekkelijk voor u?
Ja, uw bijdrage aan Actie Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek, mits u aan de volgende voorwaarden voldoet. Als u meer dan 1 % van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60 aan giften per jaar uitgeeft is het meerdere tot maximaal 10 % van het verzamelinkomen aftrekbaar. Zie voor verder fiscaal voordeel ook ´wat zijn periodieke giften´.

Wat zijn periodieke giften?

ANBI