College van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters (afgekort CvK) is het financiële hart van de kerk. Wat de werkgroep precies doet, wie er zitting in heeft enzovoort, wordt door middel van onderstaande vragen toegelicht.

Wat is de functie van het CvK?

Wie zijn de leden van het CvK?

Wat zijn de werkzaamheden van het CvK? 

De kerkrentmeester heeft een verantwoordelijke taak op het gebied van: financiën, beheer, veiligheidsbeleid, archief, personeelsbeleid en geldwerving, zoals

• het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening;
• het zorg dragen voor de geldwerving;
• het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente;
• het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente;
• het beheren van de financiën van de gemeente;
• het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever;
• het bijhouden van de registers van de gemeente: ledenadministratie, administratie doop, belijdenis en huwelijk;
• het beheren van de archieven van de gemeente;
• het beheren van de verzekeringspolissen 

Wat is het bankrekeningnummer van de Protestantse Gemeente Oldehove-Niehove?

Wanneer legt het CvK verantwoording af aan de gemeente?

Hoe werkt het precies met collectebonnen?

Wanneer komen de leden van het CvK/of ondersteunende vrijwilligers bij u langs?

Wat houdt de Dankdagcollecte in? 

Wat houdt de Actie Kerkbalans in?

Wat zijn periodieke giften?

ANBI