College van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters (afgekort CvK) is het financiƫle hart van de kerk. Wat de werkgroep precies doet, wie er zitting in heeft enzovoort, wordt door middel van onderstaande vragen toegelicht.

Wat is de functie van het CvK?

Wie zijn de leden van het CvK?

Het CvK wordt gevormd door 2 kerkrentmeesters, de boekhouder, een secretaris en een deskundige op het gebied van bouw-/onderhoudszaken. Drie leden van de kerkrentmeesters zijn ouderling en zij vertegenwoordigen het CvK in de kerkenraad. De voorzitter van het CvK is afgevaardigde in het moderamen. Het CvK wordt tevens ondersteund door een aantal vrijwilligers. De vrijwilligers helpen bij de bezorging van brieven bij gemeenteleden ten behoeve van acties/collecten.

Functie Naam Telefoon
Voorzitter Petra van der Meer 0594-591981
Kerkrentmeester Karel Juk 06-15613530
Boekhouder Fam. Brondsema 852440
Secretariaat M. van Os-Baar 591217
Bouw-/onderhoudszaken S. Westra 591994

Het archief wordt bijgehouden door Andre Dijkstra

Wat zijn de werkzaamheden van het CvK?

Wat is het bankrekeningnummer van de Protestantse Gemeente Oldehove-Niehove?

Wanneer legt het CvK verantwoording af aan de gemeente?

Hoe werkt het precies met collectebonnen?

Wanneer komen de leden van het CvK/of ondersteunende vrijwilligers bij u langs?

Wat houdt de Dankdagcollecte in? 

Wat houdt de Actie Kerkbalans in?

Wat zijn periodieke giften?

ANBI