Laatste zondag van het kerkelijk jaar 2020

 

 

 

Wit is de liturgische kleur van de laatste zondag van het kerkelijk jaar en komt tot uiting in de
bloemen en het kleed.
De vijfpuntige ster symboliseert de verbondenheid van de mensen met de Eeuwige.
Vier witte rozen in de schikking staan voor de vier gestorvenen die we vandaag herdenken.
De losstaande roos vertegenwoordigt alle dierbaren die we eerder moesten missen.
Witte asters lijken op sterren; een ster is een lichtpunt in de duisternis.
Rondom de ster staat het licht dat herinnert aan de opstanding uit de dood.
 
De vijfpuntige ster
is een verwijzing naar
de Eeuwige, die
verbonden is met de aarde,
Zoals het was in het begin, nu
en voor altijd.
Witte bloemen,
teken van waarheid,
van genade.
Heel het duister
is vol van luister.
Licht van de kaars,
symbool van
goddelijke aanwezigheid.
Nooit gaat de gouden dag
daar dicht,

er zal geen nacht meer zijn.