Gemeente Oldehove - Niehove

Profielschets Protestantse Gemeente Oldehove – Niehove

Kerkgebouw: Wilhelminastraat 20 , Oldehove

De PG Oldehove-Niehove is een plattelandsgemeente waarvan de leden voornamelijk in en rondom de dorpen Oldehove, Niehove, Kommerzijl en Saaksum wonen. De gemeente is pluriform van karakter; verschillen in geloofsbeleving worden over en weer goed gerespecteerd.  

Er zijn 470 leden, waarvan ongeveer de helft belijdend  en de helft dooplid is. De gemeente is in 2014 ontstaan uit de Gereformeerde Kerk Oldehove en de Nederlands Hervormde gemeente Niehove- Oldehove. Recent hebben zich nog een aantal gezinnen uit de opgeheven Gereformeerde Kerk van Kommerzijl bij de gemeente aangesloten.

Visie:

Wij willen een geloofsgemeenschap van mensen zijn die leven uit de Bijbelse boodschap  en het geloof als verbindende kracht. In onze verscheidenheid ontmoeten en inspireren wij elkaar en vinden wij ruimte voor een eigen geloofsbeleving. Wij willen betrokken zijn op de samenleving, uitnodigend zijn en ons openstellen voor anderen.

De gemeente heeft ruimte voor een predikant met een 40 % aanstelling. Er is geen pastorie aanwezig. De kerkenraad bestaat voor ongeveer de helft uit vrouwen en de helft uit mannen, vanzelfsprekend is er dan ook geen voorkeur voor een man of een vrouw, met betrekking tot de te beroepen predikant. In de eredienst wordt gebruik gemaakt van het Liedboek voor de Kerken en de Nieuwe Bijbelvertaling. Er wordt gebruik gemaakt van een beamer. De viering van het Heilig Avondmaal is open voor iedereen die eraan wil deelnemen. Kinderen en andere doopleden mogen dus ook meedoen.

Er is een grote inzet van vrijwilligers in de gemeente. De betrokkenheid van het actieve deel van de gemeente is goed. De deelname van de jongere kinderen aan de kindernevendienst is goed.  Wel is er zorg over de betrokkenheid van de oudere jeugd, en de jongvolwassenen. Langs de weg van het jeugdwerk is er wel contact met de jongeren, maar het vraagt veel van vrijwilligers.  Met name de verbinding van die groepen met de zondagse erediensten is een uitdaging. De gemeente wil dan ook de inzet van de te beroepen predikant meer richten op die groepen, dan tot nu toe het geval was.

Samenwerking is er op diaconaal gebied met het Kerkelijk Platform Westerkwartier en met de diaconie van de Gereformeerde kerk vrijgemaakt te Oldehove in Zorgsaam Oldehove. Beide samenwerkingen zijn gericht op hulp aan diegenen die buiten de boot vallen, ook buiten- en randkerkelijken.

De gemeente heeft een eigen website : www.pknoldehove.nl . Op de site is ook het beleidsplan 2013-2017 te vinden.

Oldehove, een dorp met ongeveer 1600 inwoners,  is gelegen in de burgerlijke gemeente Zuidhorn. In Oldehove zijn 2 basisscholen, een samenwerkingsschool, en een Gereformeerd vrijgemaakte. Er wonen veel gezinnen met kinderen in het dorp.  Er is een supermarkt in het dorp, en er is een busverbinding met de stad Groningen. Er zijn diverse sportverenigingen (voetbal, volleybal, zwemmen, tennis) en een muziekvereniging. Ook jeugd doet in deze verenigingen volop mee.