Gemeente Oldehove - Niehove

Laatste zondag kerkelijk jaar 2018

 

gedachtenis 2018a

 

De stam van een doorgezaagde boom is een symbolische verwijzing naar het afgebroken leven.

De 4 rode rozen verbeelden de 4 geliefden die we vandaag gedenken. 
De rozen staan tussen de witte bolletjes van het witte gipskruid; de talrijke bolletjes symboliseren de gemeenteleden.
De appeltjes staan symbool voor ‘vrucht dragen’.
De overledenen hebben vrucht gedragen, op welke wijze dan ook, hetgeen zin heeft gegeven aan hun mensenleven.
Jezus ziet zijn eigen levensweg in de graankorrel die in de aarde sterft en daardoor rijke vrucht voortbrengt.
Het is het beeld van een mens die er voor anderen wil zijn, die vertrouwt op de liefde van God, voor altijd en eeuwig.