De leden van de vrouwencontactclub "De Klimop" ontmoeten elkaar op elke eerste maandag van de maand om 19:45 uur in de Stiep. 
In een ongedwongen sfeer praten we over zeer uiteenlopende onderwerpen. 
De onderwerpen worden door steeds twee andere leden aangedragen. 
Soms is er een spreker. Ook sparen we samen voor een goed doel. 
Het seizoen wordt altijd afgesloten met een etentje.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. 

Ze kunnen contact opnemen met Nanny Pattiwael, telnr. 0594-591470.