LOGO

 

 logopkn

 

 

 

Hierboven het logo dat wij als gemeente gebruiken op het briefpapier en op het Kruispunt.

Hieronder vindt u een uitleg over het logo.

De Protestantse Gemeente Oldehove - Niehove is ontstaan door de fusie van de 
Gereformeerde kerk te Oldehove met de Hervormde gemeente Oldehove - Niehove op 1 januari 2014.

Het logo van onze kerkelijke gemeente is ontworpen door Lineke Muller,
waarbij als basis is uitgegaan van het Kruis. Daarboven is los een hoofd afgebeeld.
Een hoofd van God en de mens.
De symbolen alfa en omega zijn onlosmakelijk verbonden met ons geloof.
De strakke en tijdloze vorm geeft rust,
zoals het geloof al eeuwenlang ons (innerlijke) rust geeft.
De naam van onze kerkelijke gemeente staat bovenaan in boogvorm vermeld.
Een boog is een teken van het verbond tussen God en de aarde
en symboliseert onze onderlinge verbondenheid in het algemeen.