INFORMATIE OVER DE LEDENADMINISTRATIE VAN ONZE KERK

 
Per 1 mei 2004 is de nieuwe kerkorde van de PKN ingegaan, hierdoor zijn ook de regels voor de ledenregistratie veranderd. 
Alle leden worden nu ook geregistreerd bij de landelijke ledenregistratie.

Wij maken sinds oktober 2011 gebruik van het nieuwe ledenregistratiesysteem van de Protestantse Kerk Nederland, de LRP
Met de intrede van de LRP is geen lokale software of papieren administratie meer nodig om onze gemeenteleden te administreren. Doordat het nieuwe systeem een internetapplicatie is, hoeven gemeenten zelf geen software aan te schaffen en back-ups meer te maken. Dat scheelt tijd en geld!

De SILA (stichting interkerkelijke leden administratie) als 'stille kracht' achter de kerkelijke ledenadministratie

Iedereen weet het uit eigen ervaring: als je een adressenbestand niet heel precies bijhoudt, wordt het gauw een rommeltje. Dat geldt ook voor de kerkledenadministratie.

Niet ieder kerklid denkt eraan veranderingen door te geven aan de administratie. Daar kan de SILA helpen, want de SILA krijgt mutaties als verhuizingen automatisch door van de burgerlijke gemeenten. Een slim systeem zorgt dat de plaatselijke kerken die mutaties krijgen én dat de privacy van de kerkleden gegarandeerd blijft.

De SILA houdt in de huidige opzet alleen de burgerlijke gegevens bij. Gezinsverbanden, pastorale eenheden en voorkeurslidmaatschappen zijn worden bij de eigen ledenadministratie bijgehouden.

Geboortes en huwelijken worden niet op deze manier doorgegeven, deze dient u zelf door te geven aan de ledenadministratie van uw kerk.

Als iemand niet in de Sila-administratie wil staan, kan diegene bij de SILA bezwaar maken tegen deze registratie. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren onder vermelding van naam, voornamen, adres en geboortedatum. De SILA zal de registratie beëindigen. Let op: als iemand dit doet, moet diegene zelf zijn verhuizing doorgeven aan de kerkelijke gemeente waar hij lid van was en weer wil worden. SILA geeft niet alleen verhuizingen, maar ook overlijden door aan de plaatselijke gemeentes.

Meer informatie op www.sila.nl.

Wat u wel moet weten is dat, indien de gemeente geen gegevens van u mag doorgeven, het van belang is dat u zelf de gegevens doorgeeft aan de ledenadministratie.

Het mutatieverkeer in beeld

mutatieverkeer


De attestaties zijn vervallen binnen de PKN. Dus bij verhuizing en/of vertrek naar een andere kerk wordt er geen attestatie meer afgegeven. Uw gegevens komen nu via de sila en de landelijke registratie automatisch terecht in de kerk/gemeente in uw nieuwe gemeente en wordt u uitgeschreven bij uw oude gemeente. Wilt u toch lid blijven van uw oude gemeente, dan kunt u daar het voorkeurlidmaatschap aanvragen. .


Wij kennen bij onze kerk verschillende soorten leden:

Doopleden: zijn zij die als kind zijn gedoopt. Wij erkennen de doop die mensen in andere kerken hebben ontvangen en nu dooplid van onze gemeente willen worden.

Belijdende leden: zijn zij die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd. Belijdende leden zijn ook altijd doopleden. Als iemand belijdenis doet en nog niet is gedoopt, wordt hij of zij op dat moment gedoopt. Wij erkennen de belijdenis die mensen in andere kerken hebben afgelegd en lid van onze gemeente willen worden. Als u dooplid bent en u wilt uw kind laten dopen in onze kerk, dan wordt dat bij ons gezien als een belijdenis. U wordt dan als belijdend lid ingeschreven.

Voorkeurleden: dit is een nieuw begrip binnen de kerk. Hiervan is sprake wanneer een lid ingeschreven wil worden bij een andere kerk binnen de PKN dan de kerk in de eigen geografische (=waar men woont) gemeente/wijk.

De procedure is als volgt: u neemt contact op met de ledenadministratie van de voorkeur-gemeente en daar geeft u aan dat u voorkeurlid wilt worden van deze gemeente.

De ledenadministratie van de voorkeurgemeente meldt dit aan de landelijke ledenregistratie. Wanneer u het voorkeurlidmaatschap wil beëindigen moet dit gedaan worden bij de voorkeur-gemeente. U wordt dan automatisch weer lid van de geografische gemeente. Als u verhuist naar een andere gemeente blijft u voorkeurlid, tenzij u aangeeft dat u lid wilt worden van een andere gemeente.

Gastleden: zijn zij die als dooplid of belijdend lid van een andere gemeente of kerk zijn en ook bij ons ingeschreven willen staan, omdat zij zich bij onze gemeenschap betrokken voelen. Zij blijven ingeschreven staan bij hun eigen gemeente, maar bij ons ook ingeschreven, als gastlid. Ook kinderen die in een andere kerk staan ingeschreven (omdat een van de ouders daar lid is) komen voor een gastlidmaatschap in aanmerking.

Blijkgever van verbondenheid: zijn zij die zich op een of andere wijze met ons verbonden voelen. Zij geven blijk van verbondenheid door zich als belangstellende aan te melden. Wie komen daarvoor in aanmerking? Bijvoorbeeld de partner van een lid van onze gemeente, niet-gedoopte kinderen van wie één van de ouders bij ons staat ingeschreven, mensen bij wie het geloof groeiende is maar wie nog niet de stap naar de kerk hebben gezet, zij die geregeld onze diensten bezoeken enz.

Als u uitgeschreven wilt worden of over wilt gaan naar een kerk buiten de PKN dient u dit door te geven aan de ledenadministratie. Zij geeft dit door aan de landelijke ledenregistratie, daarna ontvangt u een brief ter bevestiging van uw uitschrijving.

Wilt u/jij alle wijzigingen, zoals geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing doorgeven aan de ledenadministratie.

Mocht er iets niet duidelijk zijn of u wilt meer informatie, dan kunt u ook altijd contact opnemen met:

Jannie Wolterman
Niehoofsterweg 2 in Oldehove.
Telefoonnummer:  0594-591665 / 06-45632898
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.