Informatie

Via deze pagina kunt u informatie over verschillende onderwerpen krijgen.

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerkdienstkunt u bellen met 0594 212603 of 0594 591604

Kerkenraad
Samenstelling van de kerkenraad.
Adresgegevens van de kerkenraadsleden.

Wijkindeling
In welke wijk valt uw adres.
Wie is de contactpersoon voor de wijk in de kerkenraad.
Wie zijn de wijkbezoekers.

Adresgegevens
Adresgegevens en andere informatie van diverse functionarissen

Emailadressen
Lijst met emailadressen van de Protestantse Gemeente Oldehove - Niehove.