Gemeente Oldehove - Niehove

College van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters (afgekort CvK) is het financiële hart van de kerk. Wat de werkgroep precies doet, wie er zitting in heeft enzovoort, wordt door middel van onderstaande vragen toegelicht.

Wat is de functie van het CvK?

Wie zijn de leden van het CvK?

Wat zijn de werkzaamheden van het CvK?

Wat is het bankrekeningnummer van de Protestantse Gemeente Oldehove-Niehove?

Wanneer legt het CvK verantwoording af aan de gemeente?

Hoe werkt het precies met collectebonnen?

Wanneer komen de leden van het CvK/of ondersteunende vrijwilligers bij u langs?

Wat houdt de Dankdagcollecte in? 

De Dankdagcollecte is een collecte die in de week van Dankdag wordt gehouden. Het is een belangrijke collecte om de kosten die de gemeente maakt te kunnen betalen. De opbrengst komt geheel ten goede aan onze kerk.

Wat houdt de Actie Kerkbalans in?

Wat zijn periodieke giften?

ANBI