Gemeente Oldehove - Niehove

College van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters (afgekort CvK) is het financiële hart van de kerk. Wat de werkgroep precies doet, wie er zitting in heeft enzovoort, wordt door middel van onderstaande vragen toegelicht.

Wat is de functie van het CvK?

Wie zijn de leden van het CvK?

Wat zijn de werkzaamheden van het CvK?

Wat is het bankrekeningnummer van de Protestantse Gemeente Oldehove-Niehove?

Wanneer legt het CvK verantwoording af aan de gemeente?

Hoe werkt het precies met collectebonnen?

Wanneer komen de leden van het CvK/of ondersteunende vrijwilligers bij u langs? 

Eind januari/begin februari voor de Actie Kerkbalans en in november voor de Dankdagcollecte. 

Wat houdt de Dankdagcollecte in? 

Wat houdt de Actie Kerkbalans in?

Wat zijn periodieke giften?

ANBI