Gemeente Oldehove - Niehove

College van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters (afgekort CvK) is het financiële hart van de kerk. Wat de werkgroep precies doet, wie er zitting in heeft enzovoort, wordt door middel van onderstaande vragen toegelicht.

Wat is de functie van het CvK?

Wie zijn de leden van het CvK?

Wat zijn de werkzaamheden van het CvK?

Wat is het bankrekeningnummer van de Protestantse Gemeente Oldehove-Niehove?

Wanneer legt het CvK verantwoording af aan de gemeente?

Hoe werkt het precies met collectebonnen?

Voor de collectes tijdens de diensten zijn de zogenaamde collectebonnen verkrijgbaar.
Dit is handig als u niet altijd over contant geld beschikt. Op de 1e zondag van de maand worden de collectebonnen van de kerk aangeboden ná de dienst in De Stiep (behalve in de zomermaanden juli en augustus vanwege de diensten in de Liudgerkerk).
De collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 stuks in de waarden van € 0,50 en van € 1,00.
U krijgt een nota mee, zodat u het te betalen bedrag per bank kunt overmaken.

Voor meer informatie over de collectebonnen kunt u contact opnemen met de diaconie.

Wanneer komen de leden van het CvK/of ondersteunende vrijwilligers bij u langs?

Wat houdt de Dankdagcollecte in? 

Wat houdt de Actie Kerkbalans in?

Wat zijn periodieke giften?

ANBI