Gemeente Oldehove - Niehove

Pinksteren


Rood is de kleur van Pinksteren, van vuur en liefde.

De bloemen in dit stuk, de Gloriosa, zijn net kleine vlammetjes

en als kleur van het vuur verwijst rood naar de brandende liefde en de Heilige Geest.

De Heilige Geest daalde in vurige tongen neer op de Apostelen.

De 12 Gloriosa verbeelden de 12 Apostelen die de Heilige Geest hebben ontvangen op de Pinksterdag.

De Gloriosa zijn verdeeld over het stuk en beelden zo het evangelie uit

dat zich door de 12 Apostelen over de hele wereld heeft verspreid.

Door de werking van de Geest zijn er nu wereldwijd veel volken die belijden: Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser.

2015Pinkster aangepast