Gemeente Oldehove - Niehove

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus.
Een hand is gebald vanwege de gebalde vuisten die naar Jezus werden opgestoken.
De andere hand staat open om de overgave van Jezus te symboliseren.
Rode anjers in de vorm van een traan bij het kruis verwijzen naar het lijden van Jezus.

Goedevrijdag 2015 1

 

 

 

 

 

Goedevrijdag smal2Op deze dag herdenken we de
kruisiging en dood van Jezus
op de heuvel Golgotha
nabij de stad Jeruzalem.
De vliezen van de
judaspenning lijken op
zilverlingen, het geld dat
Judas kreeg als loon voor zijn
verraad. Een kruis voor een
Koning die bespot wordt.
Het rode doek staat voor het
bloed van Christus. Rood is
de kleur van de liefde.
De stenen onderaan het kruis
verwijzen naar het graf.
Tussen de stenen liggen rode
bloemen die ook Jezus bloed
uitbeelden.

Goede Vrijdag 2015 3