Gemeente Oldehove - Niehove

Kerst

Thema: verlangen vervuld

Vandaag vieren we dat het Woord van God onder ons is komen wonen in de geboorte van een mensenkind.
Ons verlangen naar vrede en gerechtigheid wordt in Hem vervuld. Daarmee is het niet klaar, het is een begin….
Zijn geloof, Zijn hoop, Zijn liefde, blijven ons aanzetten om in Zijn voetspoor verder te gaan.
Om getuige van het Licht te zijn, ieder op haar of zijn eigen wijze.
kerst2014

Zie
kijk
hoe vanuit geloof
in de liefde
de hoop groeit
in een wereld
waarin zoveel donker is

Licht breekt door
in de geboorte van Gods Mensenkind
Licht breekt door waar mensen
Zijn geloof, Zijn hoop
en bovenal Zijn Liefde leven

Goede God
blijf ons verlangen
naar de liefde aanwakkeren