Gemeente Oldehove - Niehove

Witte Donderdag 2014

De term "Witte Donderdag" verwijst naar de katholieke gewoonte om alle kruisbeelden 
en andere beelden met een wit kleed te bedekken. 
De liturgische kleur van Witte Donderdag is dan ook wit.

Op deze dag herdenken we het laatste avondmaal, uitgebeeld door een stronk met een druiventros, 
een schaal met matzes en een kruik.

Een schaal met water en een handdoek verbeeldt de voetwassing.

De schaal met matzes getuigt van het brood van het laatste avondmaal.

De kruik symboliseert de zalving van Jezus, de Koning die kostbaar is.

Witte donderdag 2015 2