Gemeente Oldehove - Niehove

Gedachtenisdienst 2014

Verlangen naar nabijheid

Deze zondag gedenken we hen die ons zijn voorgegaan. We noemen namen waarmee we een mensenleven verbonden weten, die leefden in ons midden. Verbonden met ons en verbonden met het Licht van de Eeuwige.
De draden/gekleurde linten, waarmee we die verbondenheid aangeven, hebben verschillende kleuren. Die kleuren vertellen over het unieke van die levens.
De drie zijden van de driehoek staan voor geloof, hoop en liefde.
De klimop symboliseert Gods trouw.

laatstezondag2014-2

De draad van
de liefde
verbindt mij 
met jou

de draad van het gemis
verbindt mij
met jou

zoveel draden
verbinden mij
met zoveel
mensen


altijd is er
die draad met jou
ze doorkruist
alle andere draden

ze geeft betekenis
aan alle levensdraden

de draad van
de liefde
verbindt voor altijd
de draad van
’t gemis
verweeft zich
met die van de liefde

Marinus van den Berg