Gemeente Oldehove - Niehove

Derde adventszondag

Thema: verlangen naar vervulling

Op deze derde zondag van de advent horen we hoe de geboorte van Simson door een engel 
aan zijn onvruchtbare moeder en angstige vader Manoach wordt aangekondigd.
Een nieuw vergezicht wordt geopend. Hoe verder we kijken, hoe meer kerst in beeld komt.
Met open handen verbeeld door twee bladeren, vervult Johannes zijn taak als wegbereider. 
In zijn dienstbaarheid breekt Gods Licht door –zichtbaar in de kleur roze van deze zondag.

3e advent20014Zie
kijk
hoe vanuit geloof
in de liefde
de hoop groeit
in een wereld
waarin zoveel donker is

Goede God
dat wij met open handen
door het leven
gaan
om uw liefde te ontvangen