Gemeente Oldehove - Niehove

Tweede adventszondag

Thema: verlangen naar bloei

Johannes grijpt terug op de woorden van Jesaja en zegt dat hij de wegbereider is van de Messias. De stem die roept in de woestijn: ‘Maak recht de weg van de Heer’. In de schikking zien we een pad van donkere stenen. De witte cyclamen geven de bloei aan die ontstaat waar mensen wegbereider worden voor elkaar.

2e Advent2014

Zie
kijk
hoe vanuit geloof
in de liefde
de hoop groeit
in een wereld
waarin zoveel donker is

Goede God
sterk in ons het verlangen
naar bloei
Dat wij in ons denken,
doen en laten
Uw weg gaan