Gemeente Oldehove - Niehove

1e Adventszondag 2014

Thema: verlangen naar toekomst

Op deze eerste zondag van de Advent worden we opgeroepen tot waakzaamheid, om goed te kijken naar kleine tekens van verwachting. In de driehoek van geloof, hoop en liefde zien we een tak met knoppen die een belofte inhoudt van bloei. Het is een hoopvol teken in een verwarrende tijd.

1e advent2014Zie
kijk
hoe in geloof
de hoop
vanuit liefde
groeit in een wereld
waarin zoveel donker is

Goede God
wakker ons verlangen aan
om de tekens te verstaan
die vertellen
over Uw toekomst