Gemeente Oldehove - Niehove

Witte Donderdag 2017

Op deze dag gedenken we hoe Jezus voor de laatste keer de maaltijd deelt met zijn leerlingen.
De voetwassing uit Johannes staat daarbij centraal.
De nadruk ligt op het dienen van de ander.
De schikking bestaat uit brood en een schaal met water, met daarin drie rozen met gekrulde hazelaar takken.
Het gekrulde staat voor het in zichzelf gekeerd zijn van de leerlingen.
Zij zien alleen zichzelf en weigeren om de taak van een dienstknecht op zich te nemen.
Jezus staat op en neemt de kom om te wassen.
Hij gaat in zijn kracht staan en roept de anderen op om te doen als hij.

Wittedonderdag2017