Gemeente Oldehove - Niehove

5e zondag 40 dagentijd 2017

 

Op deze vijfde zondag van de veertigdagentijd horen we van Ezechiël over het visioen van de dorre doodsbeenderen.
Johannes vertelt over de ziekte Lazarus.
In de schikking zien we bloemen tussen de dorre takken die gestoken zijn vanuit de verschillende windrichtingen.
Gods Geest blaast leven in wat dor en doods lijkt.

40dgtijd2017 5

sta in je kracht
zie
hoe wat dor is
tot leven komt
wat dood lijkt
sta op
Gods
levensgeest
blaast kracht in