Gemeente Oldehove - Niehove

3e zondag 40 dagentijd 2017

 

Op deze derde zondag horen we over een Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron.
In haar ontmoeting met Jezus vindt zij het levende water.
In de schikking zien we het water waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt.
De kronkelende takken vertellen over leven dat niet recht verloopt.
De zeven rozen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft. 
Nieuw leven dat vrucht geeft

 3e40dg2017

 

sta in je kracht
neem
van het levende water
dat geboden wordt
levenskracht
gegeven
uit liefde
die opricht
om te staan in je kracht